Römer College-Suriname

Römer College staat voor respect, betrokkenheid, flexibiliteit en professionaliteit. Zij stemt haar aanbod af op de wensen van haar cursisten en/of opdrachtgevers en hanteert daarbij controleerbare normen en werkwijzen.

Wanneer ondanks alle inspanningen, haalbaarheid niet mogelijk is, streven wij tezamen met de cursist en diens praktijkbegeleider naar het meest haalbare. Het expliciet onderscheidend vermogen van Römer College is dat de docenten een degelijke (zorg)achtergrond hebben die 35 jaar kwaliteit borgt, binnen het werkveld van professioneel verzorgen én opleiden.

Römer College is van mening dat effectief onderwijs pas goed tot haar recht komt in een klimaat, waarin cursisten en opleiders zich prettig en veilig voelen. Daar hebben wij ook docenten voor nodig die bekend zijn met het cultuur en de achter gronden van de deelnemers. Een effectieve omgeving veronderstelt respect voor elkaar en ruimte voor persoonlijke en culturele verscheidenheid. Bij het realiseren van de doelstellingen speelt een goede samenwerking tussen Römer College en haar cursisten een belangrijke rol.

– Een ieder die (om wat voor reden dan ook) geen opleiding binnen de Zorgsector heeft kunnen volgen, de mogelijkheid hiertoe te bieden

– Een ieder die zijn/haar opleiding binnen de Zorgsector (om wat voor reden dan ook) niet heeft kunnen afronden, de mogelijkheid hiertoe te bieden

– Een ieder te begeleiden en daar waar nodig is te ondersteunen om zo succesvol mogelijk zijn/haar doel te bereiken

Het Römer College is een particuliere opleidingscentrum die zich bezig houdt met het opleiden van verpleeg assistenten en verzorgende (niv. 2 en 3), personeel in het Caraïbisch gebied.

Een van haar doelstellingen is:

Het faciliteren: Het creëren en vergemakkelijken van opleidingsmogelijkheden voor eerder genoemde doelgroepen.

Na vele gesprekken met vooraanstaande personen en medewerkers in diverse instellingen, blijkt er een gemeenschappelijk belang naar voren te zijn gekomen: De behoefte aan kwalitatief opgeleid personeel.

Een van de gemeenschappelijke belangen van de Thuiszorg en de Zorg met Verblijf instellingen in Suriname is een toenemende behoefte aan kwalitatief goed personeel. Personeel die instaat moet zijn te functioneren in een ziekenhuis, verzorgingshuis, thuiszorg of verblijf instelling. Kortom alle zorgvelden hebben recht op kwalitatief goed opgeleid personeel. Maar wat is nou “kwalitatief goed opgeleid personeel”?

Voor het bereiken van de doelstelling zal eerst aan de onderbouw met name niv. 3 gewerkt moeten worden. Dat maakt het makkelijker voor het doorstromen van de groep verzorgende naar de opleiding tot verpleegkundige.