Injecteren

De bijscholing Injecteren van Römer College is speciaal ontwikkeld voor niveau 3, 4 en 5.
Deze bijscholing is noodzakelijk en helpt de zorgprofessionals zijn of haar bekwaam
en bevoegdheid te bevorderen en/of te behouden.

De globale opzet per bijeenkomst ziet er als volgt uit:

 • Actualisatie van de theorie en bespreken van de leervragen
 • Demonstratie van de vaardigheid
 • Oefenen van de vaardigheid
 • Toetsen van de in het programma benoemde vaardigheden

De bijscholing is verdeeld over 6 lesuren en 2 uren aan zelfstudie. De bijscholing word gegeven volgens de skillsmethode. Na de demonstratie gaat u oefenen in kleine groepjes en geeft u elkaar feedback aan de hand van de theorie die u zich heeft eigen gemaakt en de protocollen.

Het toedienen van medicatie via een injectie is een risicovolle handeling. Dat wil zeggen dat de gevolgen van een slecht uitgevoerde injectie nadelig kunnen zijn voor de zorgvrager. De wet BIG geeft aan dat het toedienen van injecties valt onder de, voorbehouden handelingen. In hoofdstuk 1 is de betekenis van de voorbehouden handelingen voor verzorgenden beschreven. Voor elke voorbehouden handeling geldt dat je goed moet weten welke risico’s de zorgvrager loopt.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Maagsonde inbrengen
 • Peg sonde verzorgen en verwisselen
 • Sondevoeding toedienen
 • Bloedsuiker prikken en bepalen
 • Bloeddruk meten

De deelnemer bestudeert voorafgaand aan de bijeenkomsten:

 • De vaardigheid volgens de Vilans protocollen
 • De onderliggende zorgvraag en achtergrond informatie behorende bij de vaardigheid
 • Via de site: apotheek.nl het instructiefilmpje van de vaardigheid bekijken en bestuderen
 • Formuleren van leervragen welke tijdens de bijeenkomsten ingebracht worden

Toets
De behandelde onderdelen van deze bijscholing worden getoetst aan de hand van de Vilans protocollen. Als u geslaagd bent, ontvangt u het certificaat binnen 2 weken na afloop van de bijscholing. Op dit certificaat staan alle onderdelen waarvoor u bent geslaagd.

De waarde en doelstelling van deze bijscholing
De bijscholingen van Römer college zijn geaccrediteerd bij het kwaliteitsregister V&VN. Hierdoor behaalt u geaccrediteerde punten die worden toegevoegd aan het kwaliteitsregister. Het certificaat van deze bijscholing geeft u de waardering in theorie, uitoefenen en toetsen van verpleeg technische vaardigheden, zodat voldaan wordt aan de eisen die de wet BIG stelt aangaande het mogen uitvoeren van voorbehouden handelingen door verpleegkundigen / verzorgende IG binnen de zorginstelling. De deelnemer heeft aan het eind van de bijscholing in een skillslab situatie de bekwaamheid aangetoond van de in het programma benoemde vaardigheden volgens de Vilans protocollen / observatielijsten.

Details

Duur: 6 uur
Toelating:
v.a niveau 2
Kosten: € 225,-
Locatie: Mare Nostrum te Alkmaar

Wilt u persoonlijk advies?

U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen door te mailen naar opleidingen@romercollege.com voor een afspraak.

Schrijf nu in!

Schrijf u direct in voor deze bijscholing.

Bijscholing incompany verzorgen?

Wij komen graag met u tot een passende oplossing.

Wilt u deze bijscholing volgen maar graag zelf de inhoud samenstellen?

Mail uw voorstel en wij zorgen voor een passende oplossing!